Twence geeft bodemas tweede leven als funderingsmateriaal spoorviaduct

Bodemassen uit de afvalenergiecentrale van Twence vormen de fundatie van de nieuwe weg naar het spoorviaduct bij Deurningen; het eerste grootschalige project in Twente waar circa 100.000 ton bodemas als vrij toepasbare bouwstof wordt ingezet.

Twence, Renewi (voorheen Van Gansewinkel Minerals), Van Spijker Infrabouw en ProRail werken samen aan dit infrastructurele project. Renewi produceert de bouwstof op het terrein van Twence. Van Spijker Infrabouw realiseert de fundering. ProRail is opdrachtgever en na aanleg wordt de Provincie Overijssel eigenaar.

De gelijkvloerse overweg in de provinciale weg N737 nabij Deurningen wordt door Van Spijker Infrabouw vervangen door een viaduct. Voor de aanleg hiervan is onder meer 70.000 kubieke meter ophoogmateriaal nodig. Hiervoor worden nu opgewerkte bodemassen gebruikt. Door de inzet van dit soort ‘secundaire’ bouwstoffen zijn minder primaire grondstoffen nodig, zoals zand en grind, en wordt invulling gegeven aan een circulaire economie. De constructieve samenwerking van alle partijen maakt deze duurzame oplossing mogelijk.

De Nederlandse afvalenergiecentrales hebben in 2012 een Green Deal met de overheid gesloten om de kwaliteit van bodemassen te verbeteren. Vanaf 1 januari 2017 moet minstens de helft van de bodemassen niet meer in IBC-werken (isoleren, beheersen, controleren) worden toegepast, omdat de overheid af wil van de controle en nazorg voor deze toepassingen. De volledige afschaffing van IBC-werken wil de overheid in 2020 doorvoeren.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!