Twence krijgt vergunning groengasproductie Zenderen

De vergunningen van de provincie Overijssel (red. omgevingsvergunning) en het waterschap Vechtstromen (red. watervergunning) voor de Twence mestverwaardingsinstallatie zijn terecht verleend. Rond de zomer kan de bouw starten en de installatie in de eerste helft van 2018 in gebruik genomen.

De rechtbank Overijssel oordeelde recentelijk alle ingediende beroepen ongegrond. Een gezondheidsonderzoek van de GGD toonde eerder al aan dat omwonenden zich geen zorgen hoeven maken. De duurzame activiteiten hebben geen negatieve effecten op het welzijn van mens en dier. De inwoners van Zenderen en omgeving zijn hierover persoonlijk door de GGD geïnformeerd tijdens een openbare bijeenkomst.

Twence dient binnenkort een aanvraag in voor subsidie in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Op dit moment worden alle onderdelen van de installatie tot in het kleinste detail uitgewerkt met een team van specialisten. Op deze manier behaalt Twence tijdwinst en kunnen onderdelen snel geleverd worden.

De installatie in Zenderen gaat circa 250.000 kubieke meter mest per jaar verwerken. Realisatie van deze installatie betekent een zorg minder voor veehouders ten aanzien van hun mestverwerkingsverplichting. Daarnaast is het een stap in verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

Uit de mest van dieren van Twentse veehouders wordt groen gas geproduceerd en geleverd aan het regionale aardgasnet. De mineralen en organische stof worden nuttig toegepast in de landbouw en zorgen voor een gezonde bodem. De stikstof wordt weer als grondstof ingezet in de afvalenergiecentrale van Twence in Hengelo.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!