UNETO-VNI dringt met partners aan op verbod van cv-ketel per 2021

Vanaf 2021 kunnen huiseigenaren hun cv-ketel alléén nog vervangen door een hybride cv-systeem, een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in een manifest dat 15 partijen hebben gepresenteerd.

Een brede coalitie waarin de installateurskoepel UNETO-VNI, de fabrikanten van cv-ketels (Vereniging VFK), milieuorganisaties N(atuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie) en onder andere Gasunie, Energie-Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie samenwerken, willen een verbod voor de cv-ketel per 2021. Ze hebben hiertoe de petitie ‘Invoering rendementseis voor verwarmingsinstallaties in gebouwen’ gepresenteerd. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe.

De petitie luidt als volgt: ‘Het is van groot belang om meer snelheid te gaan maken met het verduurzamen van de warmtevoorziening in gebouwen. Zowel in het licht van de klimaatdoelstellingen als om het gebruik van Gronings gas te verlagen. Die versnelling zal moeten worden bereikt door op allerlei terreinen vaart te gaan maken; denk daarbij aan isolatie, warmtenetten, hybride verwarmingssystemen, all-electric warmtepompen, zonneboilers, et cetera. In een duurzame warmtevoorziening is daarbij in ieder geval geen plaats meer voor de “mono-cv-ketel”, aangezien er inmiddels alternatieven beschikbaar zijn met betere rendementen en duurzaamheidsprestaties.’

Om een forse versnelling in de verduurzaming van gebouwen te realiseren, pleiten de partijen voor het per 1 januari 2021 invoeren van een rendementseis voor nieuw te installeren  verwarmingsinstallaties in gebouwen. Waarbij de rendementseis zo wordt geformuleerd dat de mono-cv-ketel er niet aan voldoet.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!