UNETO-VNI: Rutte-III geeft vaart aan energietransitie

UNETO-VNI verwacht dat de energietransitie met het regeerakkoord van Rutte-III extra vaart krijgt. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel ziet vooral het plan om de nieuwbouw én een groot aantal bestaande woningen aardgasvrij te maken als een signaal dat het roer van de energievoorziening om gaat.

Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord ambitie zien. Een CO2-reductie van 49 procent in  2030 is geweldig nieuws voor de installatiebranche. UNETO-VNI heeft steeds gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en klimaatakkoord. Met dit regeerakkoord worden we op onze wenken bediend. De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament voor de lange termijn en biedt daarmee investeringszekerheid en vertrouwen.’

De voorman van de installatiebranche benadrukt dat de plannen van het nieuwe kabinet technisch mogelijk zijn. Terpstra signaleert wel dat groen gas en biogas in de bestaande bouw nog jarenlang belangrijk zullen zijn als transitiebrandstof. UNETO-VNI juicht de regionale aanpak voor verduurzaming van de bestaande bouw toe en is ook enthousiast over het voornemen om nieuwe financieringsvormen voor verduurzaming te vinden en de investering te koppelen aan de woning. Op het gebied van techniekonderwijs zet Rutte-III volgens UNETO-VNI de juiste stappen. Het nieuwe kabinet honoreert ook 2 andere wensen van UNETO-VNI; experimenten met vraagfinanciering in het mbo worden toegestaan en de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs worden aangescherpt.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!