Unie van Waterschappen: ‘Maak werk van energietransitie’

Middels een petitie doen gemeenten, provincies en waterschappen een oproep aan Tweede Kamerleden. Ze vragen om belemmerende wet- en regelgeving nu aan te passen om de hoognodige energietransitie op gang te houden.

De decentrale overheden zijn al volop bezig met initiatieven voor duurzame energie, maar lopen in de uitvoering tegen belemmeringen aan. VNG, IPO en de Unie van Waterschappen overhandigden een wensenlijst aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken met maatregelen die nu al op een gemakkelijke manier genomen kunnen worden.

Zo worden nieuwbouwwoningen nog steeds aangesloten op aardgas, terwijl aardgasloze wijken moeten bijdragen aan de energiedoelen. Waterschappen worden onnodig beperkt in de mogelijkheden hun zuiveringsinstallaties duurzame energie te laten leveren.

Daarnaast lopen provincies en gemeenten tegen de grenzen aan van het maatschappelijk draagvlak bij duurzame energie. Een nationale publiekscampagne over wat de energietransitie daadwerkelijk gaat betekenen voor Nederland is daarom hard nodig.

De koepels stellen dat de Tweede Kamer niet op de formatie moet wachten met het nemen van maatregelen, want dit kost onnodig veel tijd en geld, terwijl de opgaven zeer urgent zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!