Utrechts Beurskwartier wordt groen, autoluw en duurzaam

Utrecht bouwt aan een gezonde en duurzame stad. Het wil een groen, autoluw en hoogstedelijk centrumgebied aan de westkant van het Centraal Station (CS) mogelijk maken, waar mensen met plezier wonen, werken en verblijven.

Deze plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3.600 duurzame woningen, werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen, 2 parken en een plein aan het water. Het college geeft de concept-omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein met de bijhorende MilieuEffectRapportage (MER) vrij voor inspraak.

Uitgangspunten van de uitbreiding van het centrumgebied aan de westkant van CS –de grootste binnenstedelijke herontwikkeling van Nederland– zijn autoluw, groen, klimaat- en energieneutraal. De parken, groene daken en mogelijk gevelbegroeiing maken de omgeving aantrekkelijk, vangen overtollig water op en nodigen uit tot ontmoeting en beweging.

De eerste ideeën voor een gezonde en duurzame uitbreiding van het centrum staan in de Toekomstvisie Utrecht Centrum ‘a Healthy Urban Boost’ (april 2015).

De concept-omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein (voorheen Structuurvisie 2e fase Stationsgebied genoemd) en de bijbehorende 2e actualisatie van de MER liggen gedurende 6 weken ter visie. Tot en met 2 juni 2017 kunnen zienswijzen worden ingediend. (foto: CU2030)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!