Utrechts initiatief GOUD werkt mee aan onderzoek ultradiepe aardwarmte

Het Utrechtse initiatief GOUD (Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en ENGIE) wil bijdragen aan het CO2-neutraal maken van Nederland. Voor de warmtevoorziening van gebouwen ziet GOUD aardwarmte als mogelijk duurzame energiebron.

Het verduurzamen van warmtevoorziening kan ongeveer 60 kiloton CO2 reduceren en draagt bij aan de ambitie van regio Utrecht om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarom werkt GOUD, samen met 5 andere consortia in heel Nederland, mee aan het onderzoeksprogramma Exploratie Werk Programma voor Ultradiepe Geothermie.

De Nederlandse overheid zet in op het ontwikkelen van aardwarmte en stimuleert onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte op verschillende diepten. Volgens Jan Brandts, teamleider Geothermische Business Development bij ENGIE en deelnemende partner in het GOUD-consortium, kan aardwarmte een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Het Werkprogramma Ultradiepe Geothermie, een onderdeel van Green Deal, UDG van het ministerie van Economische Zaken, dat uitgevoerd wordt door Energie Beheer Nederland (EBN), brengt de gelaagdheid van de Nederlandse bodem op verschillende locaties in kaart. Met seismisch onderzoek wordt gekeken of aardwarmte in een bepaald gebied gewonnen kan worden, hoe diep de aardwarmte zit en wat er zich nog meer in de bodem bevindt waar bij eventuele winning van aardwarmte rekening gehouden moet worden. De onderzoeksresultaten van het Werkprogramma geeft het consortium GOUD informatie of aardwarmte dieper dan 4 kilometer kansrijk is als energiebron voor dit gebied én of het veilig kan worden gewonnen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!