VoltaChem zoekt hightechcomponentenleveranciers voor electrolyzer

Shared Innovation Program VoltaChem is op zoek naar bedrijven die technologie in huis hebben om de levensduur van componenten in een electrolyzer te verbeteren. Met een electrolyzer wordt waterstof gemaakt uit water met behulp van elektriciteit.

De behoefte aan waterstof stijgt volgens het bedrijf de komende jaren sterk. Niet alleen vanuit de transportsector, maar ook vanuit de chemische industrie. Alle reden dus om samen te werken aan een concurrerende electrolyzer. VoltaChems Power-2-Hydrogen expert Arend de Groot licht toe welke concrete kansen er liggen voor de Nederlandse hightechmaakindustrie.

‘Shared Innovation Program VoltaChem is een initiatief van TNO en ECN dat samen met partners werkt aan de elektrificatie van de chemische industrie,’ vertelt Arend de Groot die binnen VoltaChem verantwoordelijk is voor de Power-2-Hydrogen programmalijn.

‘Bij VoltaChem-partner ECN hebben we sinds kort een uniek electrolyzer teststation staan dat levensduurtesten kan uitvoeren. De levensduur bepaalt hoe succesvol een electrolyzer is. Op dit moment zorgen dure materialen zoals iridium voor de katalysator of edelmetaalcoatings om corrosie te voorkomen voor een lange levensduur. Met langeduurtesten en testen waarbij de degradatie gericht wordt versneld, willen we nu onderzoeken welke alternatieve componenten geschikt zijn om de kosten van de electrolyzer te verlagen, de efficiëntie te verhogen, en dat alles bij een gelijkblijvende of zelfs langere levensduur. We kunnen dit niet alleen en daarom zoeken we bedrijven die technologie in huis hebben om betere electrolyzer componenten te produceren. Wij kunnen bedrijven helpen om componenten op basis van hun technologie te ontwikkelen en samen met hen de componenten te testen’.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!