Voorbereidingen om VN-klimaatbureau naar Gelderland te halen

Het nieuwe internationale VN-Klimaatbureau vestigt zich in Nederland en het Rijk roept op om met voorstellen voor huisvesting te komen. Deze moeten vóór 1 september zijn ingediend. Dan is duidelijk welke locaties provincie Gelderland voorstelt.

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten (PS) dat zij aan een voorstel hiervoor werken. GS wil voor de huur van het kantoor de komende 10 jaren maximaal 4 miljoen euro beschikbaar stellen.

Voorstellen voor huisvesting waar dit instituut zich kan vestigen moeten vóór 1 september bij het Rijk zijn ingediend. Dan is ook duidelijk welke locaties provincie Gelderland voorstelt.

De officiële naam van het VN-bureau is Global Center for Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Oprichters zijn Japan, de Verenigde Naties én Nederland. Het bureau gaat kennis delen over klimaataanpassingen en helpt onder andere ontwikkelingslanden bij projecten voor klimaatadaptatie vanuit het VN-Climate Fund.

Naar verwachting komt er in oktober duidelijkheid waar in Nederland het VN-klimaatbureau wordt gehuisvest. In februari 2018 gaat het VN-klimaatbureau op zijn nieuwe locatie van start.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!