Warmte Transitie Atlas nu openbaar voor heel Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de Warmte Transitie Atlas nu voor heel Zuid-Holland openbaar gemaakt. Om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken, is volgens de provincie inzicht nodig in de complexe opgaven van de warmtetransitie. Inzicht in vastgoed en energieverbruik, betrokken partijen en in de verschillende alternatieven voor duurzame verwarming. Belangrijk in het proces is dat alle partijen een gelijk kennisniveau hebben. De Warmte Transitie Atlas, waarvoor verschillende gemeenten en de provincie het adviesbureau Over Morgen opdracht hebben gegeven, is een interactieve onlinetool die dit proces faciliteert. De tool geeft iedereen inzicht in de materie en biedt een concreet handelingsperspectief. Het bevat belangrijke informatie over de warmtevraag, de infrastructuur en het warmteaanbod, zowel de opwekpotentie van duurzame warmtebronnen als potentiële restwarmtebronnen.

Voor het verwarmen van woningen, gebouwen en kassen zijn er volgens de provincie 2 belangrijke alternatieven voor het aardgas: warmtenetten en all-electric oplossingen. Een derde alternatief is biogas, maar dit is schaars en hard nodig voor de industrie waar processen op veel hogere temperaturen nodig zijn.

Meer dan 80 procent van de gemeenten in Zuid-Holland maakt op dit moment actief gebruik van de tool voor alle fases van de warmtetransitie: van bestuurlijke notie en urgentie, gedragen warmtevisies tot uitwerking en ondersteuning van concrete projecten. Tot voor kort waren er verschillende versies in omloop, met een ander abstractieniveau en kennis/-dataniveau, en niet voor iedereen toegankelijk. De afgelopen maanden heeft de provincie samen met de gemeenten en met Over Morgen gewerkt aan een nieuwe en openbare atlas.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!