Waterschappen binnen ‘afzienbare tijd’ energieneutraal met duurzame energie

UTRECHT – De waterschappen willen zelf meer groene energie gaan opwekken. Zo moeten ze met biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht binnen “afzienbare tijd” energieneutraal worden.

Dit staat in de Green Deal Energie, die vandaag werd ondertekend door de waterschappen, Het Rijk en de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

“De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten”, aldus minister Melanie Schultz van Haegen.

Onlangs sprak het Waterschap Drents Overijsselse Delta nog het voornemen uit om een windmolen te laten plaatsen bij een waterberging in de gemeente Staphorst.

Klimaatverandering

Het waterschap van De Stichtse Rijnlanden heeft vorig jaar een krediet van 405.000 euro vrijgemaakt voor 1.000 zonnepanelen bij een rioolwaterzuivering in De Bilt.   

 “De waterschappen vinden het belangrijk klimaatverandering een stap voor te zijn”, aldus Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

“Wij proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Maar er moet zeker nog een tandje bij. Wij nodigen burgers en bedrijven dan ook uit met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.”

Lees ook: Waterschap wil biogas produceren voor meer dan 5000 huishoudens

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!