‘Waterschappen hard op weg om klimaatambities waar te maken’

De waterschappen zijn hard op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. Ze laten zien dat ze koplopers en belangrijke partners zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Met de Klimaatmonitor leggen de waterschappen verantwoording af over de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, SER Energieakkoord en de Green Deal Energie. De waterschappen hebben hoge ambities tot 2020, maar ook voor de periode daarna. Het streven is gericht op 100 procent energieneutraliteit in 2025.

De waterschappen wekken al 30 procent van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie (voornamelijk biogas) en daarnaast wordt nog eens 6 procent duurzaam opgewekt door het beschikbaar stellen van de eigen terreinen. De energie-efficiencyverbetering bedraagt 4,7 procent per jaar over de periode 2009 – 2015. De CO2-uitstoot is met 45 procent afgenomen in de periode 2005 – 2015 en de waterschappen kopen nagenoeg 100 procent duurzaam in. In dit alles blijkt dat duurzaamheid, kostenefficiency en innovatie goed samen kunnen gaan.

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan daarnaast provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Deze maand presenteerden zij de gezamenlijke investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland”.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!