Website regionale energiestrategie.nl gelanceerd

De website regionale-energiestrategie.nl is online. De website is één van de resultaten van de Green Deal regionale energiestrategieën.

De Dealpartijen zijn de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de organisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is lid van de adviesgroep.

Op de gelanceerde website vindt men informatie over de Green Deal, de regio’s en de ondersteuning die de regio’s krijgen.

5 pilotregio’s (West-Brabant, Hart van Brabant, Midden-Holland, Friesland en Drechtsteden) en 2 ‘goed op weg’-regio’s (Noord-Veluwe en Metropool Regio Eindhoven) werken in het kader van de Green Deal Regionale Energiestrategieën een jaar lang aan een regionale energiestrategie. Hierin beschrijven ze potentiële opweklocaties en mogelijkheden voor besparing. Voor bedrijven in de duurzame energiesector kan het interessant zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn. De sector kan bijdragen aan het concretiseren van de plannen. Er is ook een nieuwsbrief over regionale energiestrategieën waar men zich via de website voor kan aanmelden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!