Weinig concrete plannen duurzame energie in lokale verkiezingsprogramma’s

Lokale verkiezingsprogramma’s bevatten grote ambities voor klimaatverbetering en het opwekken van schone energie, maar amper ideeën om die ambities waar te maken. ‘De uitvoering en de uitwerking zijn heel erg summier. Er zijn weinig echt concrete voorstellen.’ Dit concludeert hoogleraar sociale-transities Derk Loorbach na onderzoek van tv-programma De Monitor.

Naast de 4 grootste gemeenten is in elke provincie gekeken naar ten minste 1 kleine en 1 grote gemeente. Daarbij zijn van de grootste 5 partijen de verkiezingsprogramma’s onderzocht. Er is gekeken naar de ambities van de partijen, maar vooral naar wat ze in de praktijk willen doen om die ambities waar te maken. 155 programma’s zijn langs een meetlat van 13 punten gelegd. Het gaat om de plannen met zon- en windenergie, maar er is ook gekeken naar onderwerpen als afval, mobiliteit, bouwen van aardgasloze wijken, het isoleren van woningen en het controleren van het bedrijfsleven op energiebesparing.

Bijna alle politieke partijen willen dat hun gemeente in 2020, 2030 of 2040 alleen nog maar duurzame energie gebruikt en ‘energieneutraal’ is. Slechts 13 van de 155 programma’s bevatten bijna geen of helemaal geen verwijzingen naar klimaatverbetering. Maar hoe gemeenten dat precies willen bereiken blijft na bestudering van de verkiezingsprogramma’s onduidelijk.

Ondanks de grote energieopbrengst zien veel politieke partijen windmolens niet zitten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!