Westas start programma voor versnellen circulaire economie

9 partijen in de regio Amsterdam bundelen hun krachten bij de transitie naar een circulaire economie. Met het programma Westas willen de partijen nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen sneller realiseren.

Het programma onderzoekt tegelijkertijd welke fysieke ruimte voor een circulaire economie nodig is. De deelnemende partijen zijn Luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam, Rijk, provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer.

Een inventarisatie van 49 werklocaties toont dat sterke grondeigenaren, zoals de luchthaven en de haven, al veel initiatieven hebben genomen; bijvoorbeeld bij gebruik van circulaire materialen in de buitenruimte of bij het terugbrengen van het energiegebruik door led-verlichting. Op de overige locaties aan de westkant van Amsterdam is nog een extra inspanning nodig.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!