‘Wetgeving nog niet klaar voor consument als actieve energieproducent’

UTRECHT – Zowel het markttoezicht als de rechtsbescherming van consumenten moet dringend worden aangepast op de verandering van de consument van passieve partij naar actieve speler in het energiesysteem.

Dit gaat hoogleraar Saskie Lavrijssen vertellen in haar inaugurele reden aan de universiteit van Tilburg komende vrijdag. Lavrijssen is sinds 2015 hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries.

Nieuwe wetgeving is nodig om ervoor te zorgen dat innovaties voor de energietransitie kunnen plaatsvinden en marktpartijen en consumenten nieuwe rollen krijgen.

Belangrijk is dat consumenten beter mogelijkheden moeten krijgen om van tevoren invloed uit te oefenen op de voorwaarden en tarieven voor toegang tot het energiesysteem.

Verouderd marktmodel

Een groot probleem is volgens Lavrijssen dat de Europese en nationale wetten nog steeds zijn gebaseerd op het traditionele, verouderde marktmodel waarin centraal gestuurde, grootschalige kolen- en gascentrales energie produceren op vraag van de afnemers. De energieconsumenten worden beschouwd als passieve partijen.

Het energiesysteem van de toekomst is echter slim en duurzaam, waarbij met behulp van ICT-toepassingen aanbod en vraag naar duurzame energie op efficiënte wijze op elkaar worden afgestemd.

Actieve spelers

Consumenten worden dan actieve spelers, die reageren op financiële prikkels om op een bepaald moment wel of geen energie te gebruiken of om door henzelf opgewekte energie te leveren aan het systeem.

Het systeem wordt bijvoorbeeld zo georganiseerd dat iedereen zijn auto gaat opladen als de zon schijnt, of het gebruik van energie uitstelt bij gebrek aan zon en wind.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!