Woonstede en Warmtebedrijf Ede voorzien appartement van groene warmte

Woonstede en Warmtebedrijf Ede hebben een overeenkomst ondertekend voor aansluiting van de 5 appartementengebouwen van ‘De Zoom’ op groene warmte in plaats van aardgas. Bijzonder, omdat het voorlopig de laatste collectieve aansluiting is in een rij van inmiddels ruim 3.000 sociale huurwoningen. Binnenkort worden ook de eerste individuele aansluitingen in bestaande sociale huurwoningen gerealiseerd.

Nieuwbouwwoningen in Ede, waaronder ook die van Woonstede, krijgen geen aardgasaansluiting meer. Woonstede verduurzaamt ook haar bestaande woningvoorraad in rap tempo. Verschillende van hun Verenigingen van Eigenaren, waaronder straks dus ook De Zoom, krijgen al duurzame ruimteverwarming en warm tapwater uit het duurzaamste warmtenet van Nederland.

De derde installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’, die naar verwachting eind 2018 in gebruik wordt genomen, maakt haar groene warmte ook uit duurzame lokale resthoutstromen. Het merendeel van de biomassa is afkomstig uit knip- en snoeihout uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten en komt uit stedelijk groenbeheer en agrarisch landschapsbeheer. Een derde komt uit boslandschap: de Prunusbestrijding door de gemeente Ede, en tak- en tophout zonder verder nut dat voortkomt uit regulier bosbeheer in de regio. Er komt geen biomassa uit het buitenland, en er wordt ook geen goed hout gebruikt dat bijvoorbeeld voor meubels kan worden gebruikt. De Bosbeheerders in Nederland zorgen er bovendien voor dat er voldoende resthout op de bosbodem achterblijft.

Binnenkort heeft Warmtebedrijf Ede, naast 3 bio-energie-installaties en circa 30 kilometer duurzaam warmtenet, ook 18.000 woningaansluitingen in Ede gerealiseerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!