Zuid-Hollands fonds van 35 miljoen euro voor innovatie in energie

UTRECHT – Voor de versnelling van de transitie naar schone energie richten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Energie-Innovatiefonds op waar een bedrag van 35 miljoen euro in gestort moet worden.  

Dit voornemen volgt uit de Energieagenda die GS 5 juli vaststelden. Provinciale Staten behandelen de Energieagenda en de investeringsstrategie voor het Energie-Innovatiefonds op 12 oktober.

Gedeputeerde Han Weber: “De oprichting van het Energie-Innovatiefonds is een van de eerste stappen in de uitvoering van de Zuid-Hollandse Energieagenda. Het fonds heeft als doel om bij te dragen aan de stap naar hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot en om de Zuid-Hollandse economie te versterken.”

Hernieuwbare energie

“Voor het verminderen van CO2-uitstoot en de toename van hernieuwbare energie is de inzet van zowel alle huidig beschikbare technieken, windenergie, zonne-energie en getijdenenergie, als nieuwe technologieën nodig. Deze nieuwe technologieën willen we met het fonds op weg helpen. “

In de Energieagenda 2016 – 2020 – 2050 wordt 100 miljoen euro voor fondsvorming voor de energietransitie al aangekondigd. Deze 100 miljoen euro is verdeeld in 50 miljoen euro voor warmte-infrastructuur, 15 miljoen euro voor warmteopwekking en 50 miljoen euro voor innovatie in energie.

De inzet van 65 miljoen euro voor warmte wordt met andere partijen binnen Zuid-Holland op dit moment nog onderzocht. De provincie heeft voor de inzet van de fondsmiddelen een marktverkenning uitgevoerd die de basis is voor de investeringsstrategie voor de oprichting van het Energie-Innovatiefonds.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!