Zwolle gaat duizenden huurwoningen aansluiten op aardwarmtenet

De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en de Zwolse woningcorporaties DeltaWonen, SWZ en Openbaar Belang onderzoeken de mogelijkheid om duizenden huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet dat wordt gevoed met aardwarmte.

Door de huurwoningen niet langer te verwarmen met aardgas kan 8-10 miljoen kubieke meter aardgas worden bespaard, waarmee zo’n 15 miljoen kilo CO2 minder vrijkomt. Tijdens het recentelijk gehouden Overijsselse Energiecongres ondertekenden de deelnemende partijen een intentieovereenkomst.

Eind 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning verleend voor aardwarmte aan de gemeente Zwolle. Hiervoor zijn kansen in Zwolle-Noord. Het onderzoek moet in beeld brengen of de potentie van aardwarmte in Zwolle-Noord inderdaad kan worden benut, en hoe de businesscase van zo’n project eruit moet zien. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om rijkssubsidie te krijgen. Voor de corporaties SWZ, Openbaar Belang en DeltaWonen is aansluiting op aardwarmte een kans om hun woningbezit te verduurzamen. Zij spreken de intentie uit om afnemer te worden van de opgewekte aardwarmte.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!