1 op 100 parkeerplaatsen moet laadpunt hebben voor elektrische auto’s

Uit een gezamenlijk onderzoek van overheid, marktpartijen en kennisinstituten blijkt dat gemiddeld 1 procent van alle openbare parkeerplaatsen een laadpaal voor elektrische voertuigen moet hebben. Het onafhankelijke Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) presenteert de resultaten in de vorm van Kencijfers eind mei 2017.

Het exacte aantal benodigde laadpalen hangt af van het type locatie en het laadgedrag van elektrisch rijders. Woonwijken zijn daarom het belangrijkste locatietype waar inzicht in deze behoefte nodig is. Alle wijken in Nederland zijn in te delen naar 4 wijktypen, met elk een kenmerkend laadgedrag en behoefte. De kencijfers bieden gemeenten een richtlijn voor de inrichting van een gebied en het parkeerbeleid. Deze richtlijn kan vervolgens worden omgezet in beleid om elektrisch vervoer te stimuleren. Deze richtlijn bestaat nog niet. Tot nu toe plaatsten de meeste gemeenten laadpalen wanneer daarvoor een aanvraag werd gedaan door een elektrisch rijder. Deze norm geeft inzicht in de behoefte en het plaatsen van laadinfrastructuur kan voortaan proactief.

Niet eerder was er een model dat gemeenten en marktpartijen inzicht biedt in het aantal benodigde laadpalen per locatie. Dit inzicht helpt het maken van efficiënt beleid ten aanzien van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Een goede en efficiënte laadinfrastructuur kan invloed hebben op de groei van elektrisch vervoer in Nederland. Het aanbod moet immers aan de vraag voldoen, maar ook optimaal bewoners, bezoekers en werknemers bedienen. Het model wordt verder ontwikkeld en verfijnd. In de toekomst kunnen gemeenten dan bijvoorbeeld met parameters het effect van (gewijzigd) beleid droog testen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!