10 gelede VDL Citea’s Electric voor Qbuzz in Groningen

Het Nederlandse openbaarvervoerbedrijf Qbuzz heeft 10 VDL Citea’s SLFA Electric in BRT (Bus Rapid Transit) design bij VDL Bus & Coach besteld.

Qbuzz gaat als eerste stap vanaf 11 december 2017 met 10 elektrische VDL Citea’s op de lijn Q-link Groen rijden.

Q-link is het snelle HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) busnet vanuit de regio naar belangrijke bestemmingen in Groningen Stad. Op basis van het principe van Opportunity Charging, worden de bussen tussentijds op de lijn opgeladen. Hierdoor is de range van de bussen groot genoeg om de dienst op de lange Q-link lijnen in te kunnen vullen. Daarvoor levert VDL speciale snellaadstations. Na de dienstregeling worden de bussen ’s nachts in het depot van Qbuzz volledig bijgeladen. VDL is voor deze order naast bussenleverancier ook systeemverantwoordelijke en verzorgt tevens de installatie van de laadstations.

OV-bureau Groningen Drenthe heeft met Qbuzz een transitie uitgewerkt naar verdere verduurzaming van het busvervoer in Groningen en Drenthe. In 2030 dient de gehele busvloot in Nederland en dus ook in Groningen en Drenthe emissieloos te rijden. De VDL Citea SLFA Electric is een elektrisch gelede bus met een lengte van 18,1 meter uitgevoerd in een vernieuwd futuristisch BRT (Bus Rapid Transit) design. Onlangs heeft de VDL Citea SLFA Electric de Red Dot Award 2017 toegekend gekregen, een internationale designprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het ‘Design Zentrum Nordrhein Westfalen’ in Essen, Duitsland. De VDL Citea Electric heeft de prijs gewonnen in de categorie ‘Product Design’.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!