‘25 procent elektrische en plug-in voertuigen voor Vlaamse bedrijfswagenparken’

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens (PEB) heeft de ambitie gepubliceerd om in 2020 25 procent elektrische en plug-in voertuigen in de voertuigenvloot te hebben.

Een aangepast beleid en actieve ondersteuning van de Vlaamse overheid kan volgens het platform een springplank zijn om de hoge ambities van Europa (red. in 2030 enkel 100 procent elektrische bedrijfswagens in de showrooms) ook realiteit te laten worden. Dit is de kernboodschap van TRAXIO, BFFMM fleet & mobility managers) en The NewDrive, de initiatiefnemers van het PEB-project.

Belangrijk is ook om met de sociale partners – de werkgevers- en werknemersorganisaties voldoende draagvlak te vinden voor de introductie van elektrische voertuigen in de car policies die op bedrijfsniveau gesloten worden binnen het sociaal overleg. Rond duurzame groene car policies wil PEB verder gaan en mkb-bedrijven helpen om tot een haalbare ‘best practice’ te komen. Dit gebeurt samen met het initiatief ‘Cleaner car contract’ van de Bond voor Beter Leefmilieu dat zijn actie hieromtrent integreert in het PEB-platform elektrische bedrijfswagens.

Het project wil ook aanbevelingen formuleren aan de (Vlaamse) overheid en werkt aan een algemeen draaiboek voor bedrijven en een marktcatalogus. (foto: Shell)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!