3 elektrische vrachtauto’s voor Technische Unie

Vanaf deze maand vervoeren transporteur BREYTNER en groothandel Technische Unie hun goederen binnen Rotterdam met 3 nieuwe volwaardige zero-emissietrucks: 100 procent elektrische vrachtauto’s.

De 2 bedrijven worden bij dit project ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Europese project FREVUE  (Freight Electric Vehicles in Urban Europe), waarin ook Rotterdam en FIER Automotive uit Helmond partner zijn.

Net als andere steden kampt Rotterdam met problemen die verbonden zijn met  goederenvervoer in de stad: NOx-uitstoot, fijnstof en geluidsoverlast. Door de groei van online-aankopen nemen deze problemen nog toe. Om daar iets aan te doen maken overheid en bedrijfsleven zich via het Rotterdamse programma Logistiek 010 samen sterk voor slimme, duurzame oplossingen.

BREYTNER Zero Emission Transport heeft zijn elektrische wagenpark uitgebreid met twee 19-tons-vrachtwagens van het Oosterhoutse merk EMOSS: een verdubbeling van het aantal. De aan de Waalhaven gevestigde transporteur kan hierdoor zijn emissievrije dienstverlening in Rotterdam verbreden van mode- en meubelsector naar onder meer de facility-, en bouwsector. Ook elektrisch verhuizen kan vanaf nu in Rotterdam. BREYTNER gaat hiervoor samenwerkingen aan met Mondial.

Sinds begin juni rijdt Technische Unie voor het eerst met een elektrische truck van EMOSS in de Rotterdamse binnenstad. De groothandel in technische installatiematerialen belevert de stad met deze wagen vanuit haar vestiging in Strijen. Voor Technische Unie is dit een tweede pilot om ervaring op te doen met elektrische mobiliteit, als voorbereiding op de toekomst van emissievrij logistiek transport in de binnensteden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!