8.000 extra openbare oplaadpalen door green deal

AMSTERDAM – Er komen 8.000 extra oplaadpalen in Nederland. Vanuit de overheid komt een bedrag van 5,7 miljoen euro beschikbaar om dit mogelijk te maken.

Zo’n 12 organisaties hebben hiervoor een akkoord getekend, dat onderdeel is van de green deal Openbaar Toegankelijk Elektrische Laadinfrastructuur.

Op dit moment staan er ruim 6.000 openbare oplaadpunten in Nederland. In totaal zijn er 14.000 openbare en semipublieke oplaadpunten.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat belemmeringen rond het uitrollen van een openbare oplaadinfrastructuur worden weggenomen.

Het plan is dat decentrale overheden net zoveel gaan investeren in de oplaadpalen als Het Rijk.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!