Aantal laadsessies elektrische auto’s met 45 procent gegroeid ten opzichte van 2015

Het aantal laadsessies voor elektrische auto’s is in 2016 met 45 procent gestegen ten opzichte van 2015. Zuid-Holland loopt daarbij samen met Noord-Holland voorop met het hoogste aantal laadsessies.

Dat blijkt uit analyse van NewMotion van ruim 13 miljoen laadsessies over de afgelopen 5 jaar door heel Nederland. De Randstad blijkt koploper ten opzichte van de rest van Nederland; na Zuid-Holland en Noord-Holland volgt Utrecht.

In Zuid-Holland werd de elektrische auto in 2016 het vaakst in Rotterdam opgeladen, gevolgd door Den Haag en Zoetermeer. In Noord-Holland was dit in Amsterdam, gevolgd door Hilversum en Hoofddorp.

Opvallend is dat ook over een langere periode, van 2012 tot nu, in de 3 vooroplopende provincies de meeste laadsessies hebben plaatsgevonden. Het aantal laadsessies in Noord-Holland en Zuid-Holland is in 2016 met 45 procent gestegen ten opzichte van 2015. In Utrecht betrof de stijging het afgelopen jaar 79 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In 2016 vonden de minste laadsessies plaats in Zeeland, bijna 19 keer zo weinig als in Zuid-Holland. Terwijl de provincie wel een groei liet zien van 43 procent ten opzichte van 2015. Het aantal laadsessies in Groningen en Drenthe, ook beide onderaan de lijst in 2016, groeiden ook fors, respectievelijk met 23 en 25 procent.

Niet alleen het aantal elektrische auto’s op de weg stijgt, het netwerk aan laadfaciliteiten breidt parallel aan deze ontwikkeling uit. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!