Amsterdam start proef met flexibel laden

Op 1 maart start een proef met het flexibel laden van elektrische auto’s. De auto’s worden op meer vermogen geladen als andere stroomgebruikers minder elektriciteit vragen en de vraag naar stroom dus klein is.

Ze worden juist op minder vermogen geladen als er minder energie beschikbaar is.

Monitoring van de oplaaddata zorgt ervoor dat ladende auto’s ook tijdens de proef altijd vol genoeg zijn voor de volgende rit. De proef begint met 200 laadpunten in Centrum, West, Nieuw-West en Zuid. Naar schatting doen er zo’n 1.000 tot 1.500 voertuigen mee.

Voor de komende jaren wordt een toename van het aantal elektrische auto’s in de stad verwacht. Dat betekent een toenemende vraag naar stroom. Ter vergelijking: waar een huishouden gemiddeld 9 kilowattuur per dag gebruikt, heeft een Tesla voor een volle accu 85 kilowattuur nodig. Flexibel laden legt ook de basis voor het afstemmen van de vraag van de elektrische rijder en het aanbod van duurzame energie, ook wel ‘slim laden’ genoemd. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, kan er bij het laadproces rekening worden gehouden met dynamisch variërende stroomprijzen en het lokale aanbod van duurzame energie, uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat leidt tot een potentiële kostenverlaging voor elektrische rijders, netbeheerders en energieleveranciers.

De proef is voor Amsterdam de eerste stap in het Europese project SEEV4City, waarbij integratie van elektrisch transport en duurzame energie centraal staan. De resultaten en kennis uit de Amsterdamse projecten worden ook gedeeld in het Living Lab Smart Charging, een samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, netbeheerders en marktpartijen, waarin de mogelijkheden van slim laden worden onderzocht. (foto: Car2Go)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!