D66 wil in Amsterdam gemakkelijker (elektrische) auto delen

Het moet gemakkelijker worden voor Amsterdammers om een (elektrische) auto te delen. Om het autodelen te stimuleren, diende Jan-Bert Vroege tijdens de gemeenteraad een voorstel in.

‘Door auto’s te delen vermindert het aantal auto’s op straat. Buren, Verenigingen van Eigenaren en andere bewoners van een wijk moeten gemakkelijker van één auto gebruik kunnen maken.’

Slechts 3 procent van de auto’s in Amsterdam wordt nu gebruikt voor het autodelen. Ambitie om uit te breiden is nodig en er is zeer veel winst te behalen. In het verleden heeft Jan-Bert Vroege die ambitie al proberen aan te slingeren. Een manier om autodelen te stimuleren is om Verenigingen van Eigenaren of buren het gemakkelijker te maken deelauto’s te kopen. Zo heb je toch een auto voor de deur, maar niet alle kosten die horen bij autobezit. Vroege: ‘Het is toch zonde dat de meeste auto’s redelijk weinig gebruikt worden, maar de straat er wel vol mee staat. Dit voorstel zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om een auto te gebruiken zonder de noodzaak er een te bezitten.’

Dit voorstel past in de ambitie die het stadsbestuur heeft om Amsterdam autoluw te maken en om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het delen van (elektrische) auto’s leidt tot minder autobezit en minder uitstoot en komt zo de bereikbaarheid en luchtkwaliteit van Amsterdam ten goede. De inzet van het voorstel gaat in het bijzonder om het stimuleren van initiatieven op straatniveau.  Vroege: ‘Straten in Amsterdam staan vol met ongebruikte auto’s. Als we het gemakkelijker kunnen maken om auto’s te laten delen, is de behoefte van bezit van een auto door elke straatbewoner niet meer nodig.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!