D66 zorgt voor overal elektrisch rijden en opladen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat het tankstationbeleid beter afstemmen op elektrisch rijden. Aanleiding hiervoor is het D66-initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid dat op 3 oktober 2016 door Provinciale Staten werd aangenomen.

De provincie geeft hiermee een extra impuls aan duurzame mobiliteit. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit voor D66 Noord-Holland: ‘Wij zijn trots dat Noord-Holland hiermee de eerste provincie wordt die de voorwaarden voor de snellaad-infrastructuur langs haar wegen structureel gaat regelen.’

Door het initiatief van D66 is heeft de provincie de ontwikkelingen en kansen voor snelladen elektrische voertuigen goed onderzocht en worden er nu concrete beleidsaanpassingen voorgesteld. In het rapport van EVConsult is het huidige gebruik van snelladers in beeld gebracht; daarnaast is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van elektrisch vervoer en de daarbij benodigde laadinfrastructuur.

In het provinciale mobiliteitsbeleid zal ‘snelladen’ expliciet opgenomen en gestimuleerd worden, zo blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Ook zal het college het plaatsen van snelladers positief beoordelen bij de concessieverlening van tankstations en een onderzoek starten naar een dekkend netwerk van snelladers in Noord-Holland. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen voor specifieke doelgroepen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!