Energieminister Tommelein: steun elektrische auto’s wél betrouwbaar

Mobiliteitsclub VAB (red. de Vlaamse tegenhanger van de ANWB)  heeft kritiek geuit op de Belgische overheid aangaande de uitrol van elektrische auto’s. De overheid zou onbetrouwbaar zijn en de doorbraak van elektrisch vervoer in de weg staan. Bart Tommelein, Vlaams viceminister-president en minister van Energie en Financiën, weerspreekt dit. Volgens Tommelein is er geen enkele reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Vlaamse overheid.

In de eerste helft van 2018 was volgens een onderzoek van de VAB nog maar 0,51 procent van de nieuw verkochte wagens volledig elektrisch. De mobiliteitsclub noemt de doelstelling van de overheid om tegen 2020 een marktaandeel van 7,5 procent te halen, onrealistisch. Volgens de VAB is de overheid de grootste hinderpaal voor de doorbraak van de 100 procent elektrische wagen. Potentiële kopers zijn onzeker over het overeind blijven van de bestaande stimuleringsmaatregelen.

Tommelein voelt zich niet aangesproken. Hij benadrukt dat er een zero-emissiepremie wordt uitgereikt bij de aankoop van een elektrische auto of een andere auto zonder uitstoot. Er hoeft ook geen belasting op inverkeerstelling (red. in Nederland BPM geheten) of jaarlijkse wegenbelasting betaald te worden. De vrijstellingen gelden voor de totale levensduur van de auto. De hoogte van de zero-emissiepremie schommelt tussen de 2.000 en de 4.000 euro, en deze is afhankelijk van de cataloguswaarde van het voertuig. Tommelein laat weten dat het maximale premiebedrag dit jaar niet is gezakt; dit is juist een stimulans voor meer mensen om over te gaan tot aankoop van een elektrische auto.

Tommelein begrijpt de twijfels bij de fiscale aftrekbaarheid van autokosten, maar die bevoegdheid valt onder de federale overheid.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!