EQUA CO2 Index: autofabrikanten 39 procent verwijderd van emissiedoelstellingen

Emissions Analytics presenteert een compleet overzicht van de werkelijke uitstoot van broeikasgassen door auto’s. De EQUA-data tonen aan dat de gemiddelde wettelijke doelstelling van 130 gram per kilometer aan CO2 met 39 procent wordt overschreden.

In de gratis te raadplegen EQUA CO2 Index is na te gaan hoeveel de echte uitstoot de officiële waarden overschrijdt. Op deze officiële waarden zijn onder andere nationale beleidsdoelstellingen en wegenbelastingen gebaseerd.

De nieuwe EQUA CO2 Index deelt auto’s in op basis van hun absolute CO2-uitstoot en hoe dicht deze in de buurt komt van de officiële drempelwaarden. De hoogste ‘A1’-beoordeling is toegekend aan slechts één auto, een Citroen C3 diesel. ‘A’ vertegenwoordigt in dit geval de laagste absolute uitstoot, en ‘1’ de hoogste nauwkeurigheidsfactor.

De CO2-data vormen een aanvulling op de EQUA100, de index met brandstofverbruiksgegevens uit praktijkmetingen van meer dan 60.000 auto’s. De cijfers zijn ontleend aan het grootste onafhankelijke testprogramma voor emissies op Europese wegen. De onpartijdige en nauwkeurige testresultaten zijn publiekelijk toegankelijk.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!