Extra financiële impuls van 1 miljoen euro voor Automotive Center of Expertise

Automotive Center of Expertise (ACE) ontvangt een extra bijdrage van 1 miljoen euro van het kabinet. Investeren in innovatie en duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda van het kabinet en het automotive bedrijfsleven.

Het is belangrijk om de volgende generatie klaar te stomen voor de toekomst. Denk daarbij aan het gebruik van lichte materialen, de verbondenheid van voertuigen met het internet, schonere motoren en efficiëntere productieprocessen. De vraag naar hiervoor goed opgeleide automotive ingenieurs is groot. De extra gelden geven ACE meer mogelijkheden tot uitwisseling van innovatieve kennis (‘leven lang leren’) en tot meer inspanningen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te intensiveren.

Directeur Josée Sombekke van ACE is blij met de extra gelden: ‘Veel van de innovaties in de moderne auto komen uit de Nederlandse automotive maakindustrie. We werken heel intensief samen met onze partners om al deze kennis te delen. We kunnen deze bijdrage keihard gebruiken om nog meer creatieve ideeën vorm te geven en onze activiteiten te intensiveren. Uiteindelijk heeft dit als doel om meer en betere ingenieurs aan de automotive industrie te leveren, die met hedendaagse kennis en vaardigheden en multidisciplinair geschoold, de markt kunnen betreden.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!