Fastned boekt belangrijke overwinning bij Raad van State

Fastned heeft bij de Raad van State een belangrijke overwinning geboekt. De Raad van State oordeelde dat Fastned belanghebbende is in het bezwaar dat het had aangetekend tegen een vergunning voor laadpalen als aanvullende voorziening bij het BP-station de Hackelaar aan de A1.

De Raad van State vernietigt daarmee het eerdere besluit van de rechtbank Amsterdam. De Raad van State stelt dat de minister in een nieuw besluit ‘inhoudelijk dient in te gaan op de bezwaren van Fastned tegen het verlenen van de vergunning aan BP, waaronder het bezwaar dat de vergunning in strijd is met het vereiste van een veilig gebruik van de verzorgingsplaats’.

De Raad van State deed daarnaast uitspraak in een tweede zaak betreffende de verzorgingsplaats de Andel. Hierin stelt de Raad van State Fastned in het gelijk dat het als exploitant op de verzorgingsplaats de Andel wel degelijk een beroep kan doen op het veilig gebruik van verzorgingsplaatsen. Betwist blijft nog of 2 aanbieders van dezelfde dienst op 1 verzorgingsplaats nu zorgt voor onveilige situaties. De Raad van State acht het ‘niet uitgesloten dat het door Fastned gestelde onzekere rijgedrag op het splitsingspunt op de toerit naar – en het het ongewenste rijgedrag op – de verzorgingsplaats kan plaatsvinden’. Tegelijkertijd stelt ze verrassend genoeg evenwel dat de minister voor een reëel risico dat zou moeten leiden tot weigering van de vergunning in redelijkheid geen aanleiding heeft hoeven zien.

Een van de belangrijkste vragen is volgens Fastned onbeantwoord gebleven en dat is of de minister überhaupt onderscheid mag maken tussen een laadstation als basisvoorziening en een laadstation als aanvullende voorziening bij een benzinestation. Ze zien er hetzelfde uit en voor de automobilist vervullen ze dezelfde functie. De staat mag op basis van de zogenaamde dienstenrichtlijn alleen een categorisering met verschillende voorwaarden hanteren indien daarvoor een ‘dwingende reden van algemeen belang’ bestaat. Deze reden is er volgens Fastned niet. Het punt is niet behandeld aangezien het naar oordeel van de Raad van State te laat in de procedure is ingebracht. Deze vraag blijft daarmee openstaan voor behandeling in een van de andere lopende zaken.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!