Fastned start uitbreiding naar Londen

Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s, maakt bekend dat het een overeenkomst heeft getekend met Transport for Londen (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen.

TfL is het overheidsorgaan verantwoordelijk voor infrastructuur en openbaar vervoer in en rond Londen en heeft het doel om voor 2020 minstens 300 snellaadpunten te realiseren. De komende 3 jaar zal TfL locaties gaan uitgeven in The Greater London Area. Om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen, heeft TfL een publieke tenderprocedure gevolgd voor het selecteren van partners die deze laadinfrastructuur gaan realiseren.

Fastned heeft inmiddels 61 stations operationeel en heeft als ambitie om een pan-Europees netwerk van snellaadstations te realiseren. Na de recente aankondiging dat het uitbreidt naar Duitsland, is dit voor Fastned een belangrijke volgende stap voor de realisatie van een Europees dekkend netwerk.

Londen heeft ambitieuze doelen gesteld om de luchtvervuiling aanzienlijk te verminderen en veel meer elektrische voertuigen op de weg te krijgen. Hiervoor is kwalitatieve en snelle laadinfrastructuur nodig. Om dit te bewerkstelligen is TfL in 2016 een tenderprocedure gestart om partners te selecteren die het geschikt acht als concessionair. Het doel is om in 2020 ruim 300 snellaadpunten operationeel te hebben in en rondom Londen. Hiervoor zal TfL langdurige overeenkomsten aangaan met concessiehouders die de realisatie en exploitatie van de laadstations op zich zullen nemen. De eerste locaties zullen in de zomer van 2017 worden verdeeld onder concessiehouders, waarna begonnen zal worden met de bouw.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!