Gelderland legt speciale paden aan voor speed pedelecs

De provincie Gelderland heeft langs 16 provinciale wegvakken een veiligheidsmaatregel genomen. Op deze wegvakken mag nu met de speedpedelec op het fietspad gefietst worden. Op de overige fietspaden is dit nog steeds verboden.

Deze fietspaden zijn herkenbaar aan het onderbord speed pedelecs toegestaan. De provincie start binnenkort een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speed pedelecers. Voor de speed pedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als voor bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle elektrische fiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van het fietspad. In een aantal bebouwde kommen waar de provinciale weg doorheen gaat wil men de snelle e-fietsers toch op het fietspad. Dit heeft te maken met de bestaande inrichting en gebruik van de weg.

Deze fietspaden zijn herkenbaar aan het onderbord “Speed pedelecs toegestaan”. De provincie start binnenkort een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speed-pedelecers. Onderzocht wordt of deze uitzonderingsmaatregel het gewenste effect heeft. Wanneer kiest de speedpedelec-rijder voor de rijbaan of het fietspad? Tot welk rijgedrag leidt dit? En welke consequenties dit heeft voor de eigen verkeersveiligheid en die van andere weggebruikers? Ook veel andere wegbeheerders (gemeenten en provincies) zijn benieuwd naar de effecten. Aangezien het aantal speed pedelecs nog beperkt is, hoopt het onderzoeksteam op zoveel mogelijk deelnemers onder hen. (foto: Gazelle)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!