Gelderland start onderzoek laden elektrische auto’s langs provinciale wegen

Gelderland gaat de mogelijkheden onderzoeken om langs provinciale wegen elektrische auto’s te laden. Het gaat om snelladen op provinciegronden. Naar verwachting zijn in najaar 2018 de resultaten bekend.

De verkenning levert een overzicht op met kansrijke locaties voor laadvoorzieningen langs provinciale wegen. Naast de gewenste laadsnelheid en het aantal aansluitingen worden ook de mogelijkheden verkend om slimme verbindingen te leggen met bestaande infrastructuur en de laadbehoefte van andere elektrische voertuigen zoals taxi’s en bussen. Ook verkent de provincie de juridische en financiële aandachtspunten. Een van de mogelijkheden is het ondersteunen van marktpartijen bij het realiseren en beheren van de laadvoorzieningen. Op basis van deze verkenning bepaalt provincie Gelderland of en op welke manier(en) ze de laadinfrastructuur verder kan faciliteren. (foto: Fastned)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!