Gemeente Uden wint Nationale Autodeel Award

De Brabantse gemeente Uden heeft de Nationale Autodeel Award 2017 gewonnen voor haar autodeelconcept Uden Duurzaam op Weg. Dit is onlangs bekendgemaakt op het symposium Autodelen, georganiseerd door Natuur & Milieu en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

De award beloont initiatieven van gemeenten om het autodelen te stimuleren. De gemeente Uden wint de award omdat ze samen met Area en IBN in september van dit jaar 14 elektrische deelauto’s in Uden heeft geïntroduceerd, die medewerkers, bedrijven en inwoners mogen gebruiken. Daarvoor werd door de 3 initiatiefnemers de coöperatie ‘Uden Duurzaam op Weg’ opgericht.

De elektrische deelauto’s worden al volop gebruikt voor zakelijke reizen door medewerkers van de 3 organisaties. Momenteel vindt er een pilot plaats onder een groep inwoners. In 2018 krijgen alle inwoners van Uden de mogelijkheid om de elektrische auto’s te gebruiken.

De jury vindt het deelautoconcept Uden Duurzaam op Weg een groot initiatief voor een relatief kleine gemeente. Veel lof ging naar de combinatie van de coöperatieve aanpak, de betrokkenheid van inwoners en ondernemers, de sociale impact en het goede voorbeeld door het eigen wagenpark te delen met inwoners en te kijken of ondernemers kunnen aansluiten bij de coöperatie. Een bijzonder vernieuwend initiatief voor een gemeente met een lage stedelijkheidsgraad, aldus de jury.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!