Gemeente Utrecht: ‘1.000 smart solar laadpalen in 2018’

‘Voor Utrecht en de regio is de ambitie om in 2020 1.000 laadpalen te realiseren voor ‘smart solar charging’: het laden met behulp van zonnepanelen, en het ontladen naar een batterij in de woning.’

Dit staat in een brief van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht aan de gemeenteraad. Het college stelt dat oplaadinfra een prominentere rol krijgt in de energietransitie met de koppeling aan zonnepanelen en elektrische deelauto’s.

De ambitie voor de 1.000 laadpalen in 2020 staat naast de ambitie in het actieplan Schoon Vervoer van 400 laadpalen in de openbare ruimte in Utrecht in 2018. Koppeling met smart charging vraagt meer mogelijkheden van een laadpaal, zoals teruglevering en een hoger vermogen van de aansluiting. Via lobby vragen overheden en marktpartijen het Rijk om belemmeringen in wet- en regelgeving op te lossen, zoals de dubbele btw op teruglevering en flexibele aansluittarieven voor netbeheerders. Samen met Stedin gaat het college dit jaar aan de slag met een strategisch plan voor Utrecht voor plaatsing van oplaadinfrastructuur. In het plan zal met de verschillende scenario’s rekening worden gehouden, zowel voor personenvervoer als voor elektrische deel- of bestelauto’s. Hierin zal ook de ontwikkeling van oplaadinfra voor smart solar charging worden opgenomen. Het streven is nog dit najaar het plan gereed te hebben.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!