Groei elektrische auto’s volgens nieuw model: bijna 3 miljoen in 2030

De TU Eindhoven heeft Het SparkCity-model gelanceerd. Met dit nieuwe model van de TU Eindhoven kunnen, rekening houdend met een veelheid aan factoren, scenario’s worden doorgerekend over de groei van elektrisch rijden. Volgens het SparkCity-model heeft Nederland in 2030 bijna 3 miljoen elektrische auto’s. Dan is 88 procent van de nieuwverkochte auto’s elektrisch. Het regeringsbeleid is erop gericht om in 2030 alleen nog emissieloze auto’s te verkopen.

Het SparkCity model is ook gemaakt door (red. het kennis- en innovatiecentrum voor smart charging) en NKL (Nationaal Kennisplatform laadinfrastructuur). Via het model kan worden ingezoomd op wijken en straten. Ook de effecten van beleid zoals het stimuleren van Smart Charging, kunnen gemakkelijk worden meegenomen. Het model geeft overheden, netbeheerders en bedrijven de mogelijkheid om samen scenario’s op te stellen en door te rekenen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!