HAN Meet- en Regeltechniek ontwikkelt tankstation voor new energy vehicles

Het HAN-lectoraat Meet- en Regeltechniek en de bedrijven DNV GL, SWECO en CGI ontwikkelen een tankstation voor new energy vehicles, dat bijdraagt aan de balancering van het elektriciteitsnet.

Binnen het project NEFUSTA ontwikkelen deze partijen een blauwdruk voor het tankstation van de toekomst. In de nabije toekomst worden auto’s die rijden op fossiele bandstoffen ingewisseld voor duurzame varianten. Deze new energy vehicles maken gebruik van andere energiedragers. Veel van deze voertuigen hebben een elektromotor, die van energie wordt voorzien door accu’s of door een brandstofcel met waterstof. Bij die ontwikkeling horen nieuwe tank- en laadfaciliteitenBinnen het project NEFUSTA (New Energy vehicles FUeling STAtion) ontwikkelen deze partijen een blauwdruk voor het tankstation van de toekomst. Het beoogde tankstation wordt flexibel opgezet, zodat andere energiedragers eenvoudig in het concept kunnen worden opgenomen.

De samenwerkingspartners ontwikkelen een systeemarchitectuur, doen marktonderzoek en gaan een concept-engineeringroute in. De partijen leveren een software-demo-omgeving op en maken een maquette van het station. Uiteindelijk maken zij een businesscase voor het ontworpen tankstation. Om het project richting te geven wordt gebruikgemaakt van een klankbordgroep.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!