Langzamer laden e-auto tijdens piekuren via FlexPower

Het minder snel opladen van elektrische auto’s tijdens de avondpiek blijkt geen probleem voor de deelnemers aan het Smart Charging proefproject FlexPower. Het project is een initiatief van ElaadNL, Liander, GreenFlux, NewMotion en EVnetNL. De deelnemers aan het project vinden het wel van belang om de mogelijkheid te hebben het aangepaste laadprofiel te kunnen overrulen.

In het project FlexPower werden de elektrische auto’s van 71 deelnemers een jaar lang tijdens de avondpiek (van 17.00 tot 19.00 uur) op de helft van de normale snelheid geladen. Als elektrische auto’s niet allemaal tegelijkertijd en op vol vermogen laden maar gespreid raakt het net niet overbelast. Zo kan het bestaande elektriciteitsnet optimaal gebruikt worden. Grote investeringen, zoals het in de grond leggen van dikkere kabels, zijn zo te voorkomen. Aan het begin van de avond wanneer de meeste mensen thuiskomen is de vraag naar elektriciteit  het hoogst. Dat is ook het moment waarop de elektrische auto gaat laden. Door te laden op momenten dat er minder vraag naar elektriciteit is, (ook wel Smart Charging genoemd) wordt een extra grote piek in het elektriciteitsgebruik voorkomen. Hierdoor kunnen in de toekomst dus meer auto’s tegelijk laden. In het FlexPower-voorbeeld zijn dat twee keer zoveel auto’s.

Het minder snel laden in de piekuren werd gecompenseerd door het feit dat volledig elektrische auto’s buiten de piekuren 25 procent sneller konden laden. Berijders van een plug-in-hybride auto werden op een andere wijze beloond voor hun deelname aan het project. Zij kregen 70 euro of deelden in de opbrengst van zonnepanelen. Vanwege de beperkte laadsnelheid van de auto konden zij niet profiteren van het sneller laden buiten de piek.

Uit een enquête naar de ervaringen van de deelnemers blijkt dat de acceptatie van het FlexPower-laadprofiel groot is.  Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het geen probleem dat hun auto tijdens de piekuren langzamer laadt. Ook ervaart het merendeel van de deelnemers geen problemen bij het plannen van hun laadsessie. Uit de enquête blijkt verder dat deze e-rijders wel behoefte hebben aan controle. Zij waarderen de optie om tijdens de avondpiek alsnog op normale snelheid te kunnen laden maar gebruiken deze in de praktijk weinig.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!