Milieuzone Amsterdam: aantal vervuilende ritten bestelvoertuigen twee derde afgenomen

De milieuzone voor bestelvoertuigen heeft in Amsterdam in de afgelopen 4 maanden gezorgd voor een afname van twee derde van het aantal vervuilende ritten.

Werden er in november 2016 nog 21.121 vervuilende ritten gereden door 3.257 voertuigen; in februari 2017 waren dat nog maar 6.828 ritten door 1.519 voertuigen.

Sinds 1 januari 2017 is er in Amsterdam een milieuzone voor bestelvoertuigen van kracht, waardoor bestelwagens van vóór 2000 het gebied binnen de ringweg niet meer in mogen. Tot 1 mei worden overtreders wel gewaarschuwd maar nog niet beboet. Vanaf 1 mei 2017 ontvangt elke overtreder een boete van 90 euro van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bovendien stimuleert Amsterdam de aanschaf van elektrische bestelbussen met een aanschafsubsidie van 5.000 euro.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!