NEN participeert in Europees onderzoeksproject ‘HyLAW’

NEN participeert in het Europese onderzoeksproject ‘HyLAW’. HyLAW staat voor Hydrogen Law (waterstofwetgeving) en het wegnemen van juridische en administratieve belemmeringen bij de uitrol van brandstofcellen en waterstoftoepassingen.

Het is een ‘flagship’ project, gericht op het stimuleren van de marktintroductie van waterstof- en brandstofceltechnologieën. Dit project zorgt ervoor dat marktontwikkelaars een duidelijk beeld van de geldende wet- en regelgeving geven. Tegelijkertijd wordt de aandacht van beleidsmakers gevraagd voor het opheffen van juridische en administratieve belemmeringen.

NEN participeert als werkpakketleider voor het ontwikkelen en implementeren van de onderzoeksmethodologie, en het opzetten van de database. Op basis van de ervaring en expertise van NEN op het gebied van normalisatie, zorgt NEN ervoor dat de ontwikkeling en implementatie van de HyLAW methodologie wordt opgezet. Tevens wordt er een analyse gemaakt van de nationale situatie. NEN adviseert over verwijzing naar standaarden, de toepassing van standaarden bij de vorming van wettelijke regelingen en over overheidsbeleid op het gebied van standaardisatie.

Aan het project werken 23 partners mee, uit Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wordt gecoördineerd door Hydrogen Europe.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!