Noorderpoort Groningen start onderwijs in waterstoftechnologie

Bij Noorderpoort Automotive & Logistiek  zijn docenten, medewerkers van de gemeente Groningen en afgevaardigden uit het bedrijfsleven in maart gestart met de training Waterstof & Brandstofcellen .

Aan deze training, onder leiding van de Kiwa en op initiatief van de gemeente Groningen, nemen 7 docenten van Noorderpoort Automotive & Logistiek, 25 medewerkers van de Milieudienst van de Gemeente Groningen en 2 medewerkers van vrachtwagenspecialist ESA deel.

In tijden van de doorlopende zoektocht naar duurzame brandstoffen en geschikte energiedragers, is waterstof, naast batterijen, de ontwikkeling voor duurzame mobiliteit. Waterstof(gas) kan onder andere door middel van elektrolyse uit water gewonnen worden en kan dus 100 procent duurzaam worden geproduceerd. In de voertuigen komt de elektrische energie vrij door in een brandstofcel waterstof met zuurstof (uit de lucht) weer te laten reageren tot water. De hoge energiedichtheid en de snelheid van het tanken maken waterstof voor de grotere afstanden en zwaardere voertuigen uitermate geschikt.

De Milieudienst van de Gemeente Groningen wil geleidelijk haar wagenpark aanpassen. Het betreft een veegmachine (ontwikkeld door waterstofpionier Holthausen gassen), bestelbussen, personenauto’s en een vrachtwagen.

Met deze training wordt een directe link gelegd tussen het mbo-onderwijs bij Noorderpoort en het bedrijfsleven.

De kernmodule en de specialistische modulen rondom brandstofcellen in transporttoepassingen en de productie en behandeling van waterstof worden aangeboden door Kiwa Training. De training is specifiek bedoeld voor de toepassing in het onderhoud aan voertuigen met deze technologie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!