Onderzoek Nuon: laadpunten in Amsterdam en Den Haag het meest gebruikt

Laadpunten in Amsterdam en Den Haag worden het meest gebruikt, blijkt uit een onderzoek van Nuon naar het gebruik van de laadpunten in steden waar meer dan 200 laadpunten voor elektrische auto’s staan.

Uit het onderzoek blijkt dat een laadpunt in Amsterdam gemiddeld 11 uur per dag bezet is. Daartegenover staat dat een laadpunt in Groningen slechts 5 uur per dag bezet is.

Nuon verzamelde voor dit onderzoek informatie over alle publiek toegankelijke laadpunten in Nederland, en zette de steden met meer dan 200 laadpunten op een rij. Opvallende verschillen in dit lijstje zijn onder andere dat Rotterdam beduidend lager scoort dan Amsterdam en Den Haag, en dat Randstedelijke gemeenten in het algemeen hoger op de ranglijst staan dan gemeenten buiten de Randstad.

Het verschil in gebruik van laadpunten hangt samen met 2 factoren: plaatsingsbeleid en dichtheid van elektrische auto’s. De dichtheid van elektrische auto’s in de Randstad is hoger dan in andere steden, waardoor ook het gebruik van de laadpunten hoger is. Hoewel er in veel steden nog voldoende ruimte is voor nieuwe elektrisch rijders op bestaande laadpunten, kan dat volgens Nuon snel veranderen wanneer het aantal verkochte elektrische auto’s toeneemt. Binnen 2 jaar zal het aantal laadpunten naar de verwachting van het energiebedrijf navenant moeten meegroeien. Dat is met name voor mobiliteit in de stedelijke omgeving van groot belang, omdat elektrisch rijders daar veelal niet over eigen laadpunten kunnen beschikken bij gebrek aan oprit of garage.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!