Onderzoeksproject HAN: 2 extra laadpalen, lokaal smart grid voor testen algoritmes

De HAN stelt 2 extra laadpalen voor elektrische voertuigen beschikbaar, als onderdeel van een onderzoeksproject. De apparatuur is verbonden met een lokaal smart grid en wordt gebruikt om algoritmes te testen. Gebruikers dragen bij aan het Sustainable Charging-onderzoek van het Lectoraat Meet- en Regeltechniek.

De apparatuur is verbonden met een innovatief energiesysteem op de hogeschool, dat onderdeel is van het project Cellular Smart Grid Platform (CS-GriP). Er wordt gebruikgemaakt van zonne-energie die lokaal wordt opgewekt. Een deel van die energie wordt opgeslagen in batterijen, zodat duurzame stroom beschikbaar is wanneer de zon niet schijnt. Een regelsysteem, dat onder andere door het Lectoraat Meet- en Regeltechniek werd ontwikkeld, houdt het energienetwerk in balans.

De HAN gebruikt de laadpalen voor experimenten met algoritmes en controletechnieken, die gericht zijn op slimme laadcycli. Deze zorgen dat auto’s vooral worden geladen wanneer veel duurzame energie wordt opgewekt. Het is niet de bedoeling om tot een concreet eindproduct te komen, maar om te leren van verschillende laadmethoden in de praktijk.

De algoritmes die worden getest, zijn gericht op elektriciteit uit allerlei bronnen. ‘We werken met zonne-energie, omdat die beschikbaar is op de HAN. Als we hier windenergie konden opwekken, zouden we windenergie gebruiken’, zegt Ballard Asare-Bediako, senior onderzoeker bij het Lectoraat Meet- en Regeltechniek. Met het onderzoek levert de HAN een bijdrage aan laadmogelijkheden van de toekomst. Naarmate het aandeel duurzame energie in Nederland groeit, wordt het moeilijker om energiestromen te regelen. De meeste opwekapparatuur – zoals zonnepanelen en windmolens – is afhankelijk van de weersomstandigheden. Omdat energie niet altijd in dezelfde mate beschikbaar is, moet het gebruik ervan worden gemanaged.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!