PBL: Stad moet experimenteren met autoverbod in centrum

UTRECHT – Steden moeten proeven gaan doen met het weren van auto’s uit de binnensteden. Hier heeft het milieu profijt van, maar ook de leefbaarheid en de luchtkwaliteit verbetert.

Dit zegt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), tegenover BNR.

Hij haalt aan dat 30 procent van de CO2 wordt uitgestoten binnen de bebouwde omgeving en dat 40 procent van alle Co2 wordt uitgestoten in de transport.

Ook legt Hajer de nadruk op de ruimte die wordt gewonnen. “Hoeveel ruimte op straat gebruiken we nu als parkeerterrein?” 

De PBL-directeur stelt voor om te beginnen met autoloze zondagen zodat mensen kunnen wennen aan het idee.

In verschillende steden wordt al gewerkt met het verbieden van bepaalde soorten auto’s in de binnenstad. Zo heeft Utrecht een milieuzone ingesteld waarin oude en vervuilende dieselauto’s niet meer mogen komen.  

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!