Provincie Gelderland biedt gemeenten hulp aan bij openbare laadpalen

Voldoende laadpalen in de openbare ruimte vormen een belangrijke voorwaarde voor de groei van elektrisch vervoer. Daarom wil de provincie Gelderland door met het ondersteunen van gemeenten bij de aanleg van die laadpalen.

Op verzoek biedt Gelderland gemeenten aan om een Europese aanbesteding te organiseren, de aanvraag voor een rijkssubsidie te regelen en te helpen bij het opstellen van een plankaart met daarop de meest geschikte plekken voor laadpalen. In een overeenkomst machtigen individuele gemeenten de provincie om een Europese aanbesteding te organiseren. Tot nog toe hebben al zo’n 20 gemeenten positief gereageerd. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

Met deze aanpak geven provincie en gemeenten invulling aan de gezamenlijke doelstelling van het Gelders Energie Akkoord richting energieneutrale mobiliteit. De verwachting is dat er landelijk in 2020 200.000 elektrische voertuigen rijden met gebruikers die niet alle de beschikking zullen hebben over een eigen laadpunt. Dat betekent dat rijders behoefte hebben aan openbare laadpalen. Voor Gelderland komt dit neer op ruim 2.300 laadpalen. Op dit moment zijn er 750. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!