Provincies en gemeenten in Groningen en Drenthe besteden 1.000 laadpalen aan

De provincies Groningen en Drenthe gaan samen met 30 gemeenten 1.000 openbare laadpalen voor elektrische auto’s aanbesteden. Komende maand ondertekenen alle partijen een samenwerkingsovereenkomst. Om dit moment te markeren, onthulden gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk onlangs symbolisch een laadpaal bij P+R Hoogkerk.

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan laadpalen. Daarom willen de provincies Groningen en Drenthe een Europese aanbesteding starten voor het plaatsen, beheren en exploiteren van publiek toegankelijke laadpalen in de openbare ruimte. Voor de financiering hiervan vraagt de provincie Groningen namens alle partijen subsidie aan vanuit de Green Deal “Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur” van het Rijk. Op basis van de samenwerking tussen provincies en gemeenten kunnen in 30 deelnemende gemeenten laadpalen geplaatst worden. Hierbij gaat het om 700 laadpalen in Groningen en 300 laadpalen in Drenthe. Het is de bedoeling dat de palen tussen 2019 en 2022 geplaatst worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!