Provincies Overijssel en Gelderland starten aanbesteding voor 2.400 laadpalen

De provincie Overijssel start een Europese aanbesteding voor 2.400 laadpalen in Overijssel en Gelderland. Voldoende laadpalen in de openbare ruimte zijn een belangrijke voorwaarde voor de groei van elektrisch vervoer. De provincies ondersteunen daarom gemeenten bij de aanleg hiervan. Bovendien levert elektrisch vervoer een bijdrage aan de provinciale doelstelling om in 2023 20 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

De Overijsselse gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: ‘Deze aanbesteding is een belangrijke impuls voor Overijssel. Een belangrijke voorwaarde voor mensen om elektrisch te rijden is voldoende mogelijkheid om de auto op te laden. We werken daarom aan een dekkend netwerk van laadmogelijkheden. Het effect dat we daarmee beogen is minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer. Dat is belangrijk voor de aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel.’

In Overijssel staan op dit moment ongeveer 200 openbare laadpalen. Onderzocht is dat eind 2020 behoefte bestaat aan 1.400 laadpalen. Door samen te werken verwachten provincies en gemeenten dat de laadpalen versneld geplaatst kunnen worden, en dat de kosten kunnen worden gedrukt. (foto: PitPoint)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!