Rechter legt Allego aan banden

De rechter heeft elektrischvervoerbedrijf Allego opnieuw aan banden gelegd. Nuon verzocht op 6 september 2016 in een kort geding om een verbod voor Allego, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, om nog langer laadpalen te exploiteren aangezien levering van elektriciteit daar onderdeel van is. Allego ging daartegen in hoger beroep, maar op 7 november jongstleden heeft de rechter Nuon opnieuw in het gelijk gesteld.

Ondanks sommaties van Nuon bleef Allego zich jegens overheden presenteren als ‘totaalaanbieder van laadoplossingen’ en committeerde het bedrijf zich  – al dan niet met ondersteuning van elektriciteitsleverancier VandeBron – richting overheden aan de levering van elektriciteit.

Het Gerechtshof in Arnhem oordeelt dat de wijze waarop Allego inschrijft op aanbestedingen voor exploitatie van laadpalen in strijd is met het groepsverbod uit de Elektriciteitswet. Het Hof geeft bovendien aan dat Allego dit verbod heeft overtreden door in te schrijven op een recente aanbesteding van snellaadpalen door de gemeente Eindhoven.

Met deze uitspraak wordt volgens Nuon nog eens bevestigd dat Allego geen laadpalen mag exploiteren als de levering van elektriciteit daarvan onderdeel is. Ook mag Allego zich niet presenteren als ‘ontzorger’ op het gebied van laadoplossingen, omdat dat impliceert dat Allego daarmee ook elektriciteit levert. Nuon en andere marktpartijen dringen al langer aan op meer helderheid met betrekking tot oneerlijke concurrentie op het gebied van exploitatie van laadpalen door netwerkbedrijven.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!